Innkalling til årsmøte 2015

Posted on Updated on

Dato: Tirsdag 10.mars 2015
Tid: 19.00
Sted: Kafeteriaen på Ellingsrud ridesenter

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte, må være Styret i hende senest tirsdag 24. februar.
Innkalling årsmøte 2015.pdf

Årsberetning 2014 med rettinger
Materiell 2015
Beholdning av premier m.m. feb 2015
Beholdning av sløyfer feb 2015
Femårsplan ERUD revidert 2015
Regnskap med styrets kommentarer og budsjett
Revisjonsberetning 2014
Vedlegg sak 1 fra styret, uttak AEG
Vedlegg sak 2 fra styret, vanningsvogn