Årsmøte 2018

Posted on

Styret i Ellingsrud Rytterklubb inviterer til årsmøte og klubbkveld tirsdag 20.03.2018 i kafeteriaen på Ellingsrud Ridesenter.

Agenda:

Kl 19.00: Foredrag med dressurrytter Siril Helljesen, og servering av pizza og drikke.

Kl 20.00: Årsmøte med servering av kaffe med noe søtt til.

Det er åpent for påmelding til foredrag og pizza frem til søndag 18.03 på ERUDs facebookside, eller på mail til klubb@erud.no. Vi takker for at påmeldte møter i tide slik at foredraget kan gå uforstyrret.

Vi minner om at medlemsavgiften må være betalt i henhold til Ellingsrud Rytterklubbs lover for dette. Årsmøtet gjennomføres etter reglene gitt fra Norges Idrettsforbund(NIF) og ERUDs lov.

Årsberetningen og tilhørende papirer vil ikke bli delt ut på møtet, men vist på storskjerm. De som ønsker å ha i papirform kan skrive disse ut her.

Vel møtt!

Årsberetning ERUD 2017

ERUD Resultatregnskap 2017

ERUD Balanse 2017

ERUD Budsjett 2018

ERUD Materiell beholdning 2017

Revisjonsberetning for 2017