Rytterstøtte 2018

Posted on

Frist for innsending av søknad om rytterstøtte er 1. desember 2018, kl. 20. I år har klubbens dugnadsaktivitet vært lav, så styret har besluttet at vi for 2018 ser bort fra krav om dugnadspoeng for å kunne søke om rytterstøtte. Men har du utført dugnad som gir poeng, så vil disse selvsagt telle inn i støtten som vanlig.

Styrearbeid honoreres med 120 dugnadspoeng per styremedlem. Styret har besluttet at i år vil  støtte for disse poengene tilbakeføres til klubben. Det vil si at styremedlemmene ikke får utbetalt rytterstøtte basert på styrearbeidet.

Info om dugnadspoeng og stevner må fylles inn på riktig skjema. Skjemaene finner du her: rytterstøtteskjemastevnepoengskjemadugnadspoengskjema. Søknaden kan sendes på epost til Anja Skåttun (skattun@nesslundin.no).