Anlegg

Ridsenteret

Staller og ridehus er i privat eie og drives av stiftelsen Ellingsrud ridesenter.
Ridehuset har en 22m x 60m bane med tilhørende kafeteria og dommerboder.
Rytterklubben har en fast leieavtale som gir klubben rett til bruk av ridehuset ved stevner og klubbgjennomridninger. I tillegg leier klubben kafeteriaen og har ansvar for den daglige bruken og renholdet av denne.
Informasjon om oppstalling finner du her: Ellingsrud ridesenter.

Dressurbanen

Dressurbanen sto ferdig i 2011. Den er finansiert av Ellingsrud rytterklubb og er åpen for klubbens medlemmer.
For å dekke opp for utgiftene og for å sikre fremtidig vedlikehold betaler medlemmer som bruker banen en engangsavgift på kr 1200 -. Denne skal være betalt inn til klubbens konto, 1609.08.50680, før man begynner å bruke banen.
For medlemmer med hest på Ellingsrud Ridesenter betales engangsavgiften kun én gang per oppstallet hest, uansett om flere av klubbens medlemmer (fórrytter, medeier etc) benytter hesten. Engangsbruk er her ikke mulig.
Eksterne kursdeltagere må betale kr. 100 pr gang. Det samme gjelder medlemmer som ikke står oppstallet på Ellingsrud og som bruker banen kun sporadisk.
Dersom du ikke er medlem av ERUD og ønsker å bruke banen, må du melde deg inn i klubben.

Mer informasjon og regler for dressurbanen:

Informasjon om Ellingsrud rytterkubbs dressurbane 2015

Sprangbanen

Den store banen kan brukes fritt av alle medlemmer som står oppstallet ved ridesenteret. Ridesenteret står for den daglige driften med slodding etc, mens klubben arrangerer dugnader og har bekostet større vedlikehold som bl.a. gjerder. Ridebanene ligger på kommunal grunn.

Ryttere utenfra betaler kr 100 – pr gang

Klubben har en stor hinderpark både til trening og stevner. Alt hindermateriell tilhører rytterklubben og kan bare brukes av klubbens medlemmer. NB! Det er ikke lov å bruke stevnemateriellet til trening.
All hopping skjer på eget ansvar. Ingen har lov til å hoppe alene. Det skal stå en hestekyndig voksen person på bakken (over 18 år)

Feltrittsbane

Rytterklubben har en feltrittsbane i tilknytting til den store utebanen. Her arrangeres trening og D-stevner.
Det er strengt forbudt og hoppe feltrittshinderne uten autorisert trener tilstede.

Turterreng

Ellingsrud ridesenter er nabo til Østmarka og her er mange flotte tur og skogsbilveier å ri på.
Ta alltid hensyn til andre brukere av marka og følg Oslo kommunes regler for ridning i Oslo marka: