Dokumenter

Årsmøter

Tid Dokument
Årsmøte 2017 Innkalling årsmøte 2017
Årsberetning 2016 inkl. saksliste til årsmøte
Regnskap 2016 Budsjett 2017
Revisjonsberetning ERUD
Styrets kommentarer til regnskapet
Beholdning premier
Beholdning sløyfer

Protokoll fra årsmøte 2017

 Årsmøte 2016 Innkalling Årsmøte 2016
Protokoll fra årsmote mars 2016
Årsberetning 2015
Regnskap 2015 Budsjett 2016
Revisjonsberetning ERUD 2015
Styrets kommentarer til regnskapet
Beholdning
5 års plan
Årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015.pdf
Protokoll, Årsmøte ERUD 2015
Årsberetning 2014 med rettinger
Materiell 2015
Beholdning av premier m.m. feb 2015
Beholdning av sløyfer feb 2015
Femårsplan ERUD revidert 2015
Regnskap med styrets kommentarer og budsjett
Revisjonsberetning 2014
Vedlegg sak 1 fra styret, uttak AEG
Vedlegg sak 2 fra styret, vanningsvogn
Årsmøte 2014 ERUD årsmøteprotokoll 2014

Styremøter

Dato Dokument
15. august 2015  Referat Styremøte 20150815