Klubben

Ellingsrud rytterklubb
Adresse: Gamle Strømsvei 110, 1061 Oslo
Bankgiro: 1609 08 50680
Organisasjonsnr: 983 595 502

Kontakt klubben

Styret

Leder: Louise Bolands Eklund, 998 73 688, louise.bolands@gmail.com
Nestleder: Kirsten Arnesen, 909 51 394, ki_arnesen@hotmail.com
Sekretær: Cathrine Roksvaag, 934 22 507, cathrine@fjellogfjord-konferanser.no
Kasserer: Anja Skåttun, 926 55 087,  skattun@nesslundin.no
Styremedlem: Lars Grøneng, 934 81 719, lars.groneng@hotmail.com
Styremedlem: Sara Venge Tollefsen
Ungdomsrepresentant: Tomine Nærdal, 454 63 219, tomine.nardal@gmail.com
Vara: Tonje Halvorsen
Vara: Jan S. Krogh, 906 58 576,  jan.krogh1@vikenfiber.no
Vara(ungdomsrep.): Mille Tofthagen

ERUDs lover

ERUD lov av 2013, godkjent 12.05.14.

Statutter

Oslo og Akershus rytterkrets

Klubbmesterskap

Statutter klubbmesterskap ERUD, Revidert 2016

Rytterstøtte

Ellingsrud Rytterklubb gir ut økonomisk støtte til konkurranseryttere som representerer klubben. Vi ønsker at alle som søker skal få noe, og har laget et poengsystem som gjør at de som har startet mest og på de største stevnene, får mest penger i støtte.
Vedlagt følger også en oversikt over poengsystemet, samt skjema til innsending. Skjemaet må, sammen med resultatlister fra stevner det søkes støtte om og dugnadsskjema, være klubben i hende innen 1. november hvert år.
Rytterstøtte (PDF)
Endring: Ponniryttere/JR/YR får championatspoeng som for vanskelig klasse ved deltagelse i klasse på nivå med vedkommendes NM klasse.
Stevnepoeng-skjema (Word)
Stevnepoeng-skjema (PDF)
Skjema_dugnadspoeng (PDF)

AEG promotion cup

Uttakskriterier til Artic equestrain games

Styremøter

Referater fra styremøter finner du under «dokumenter» i bunnmenyen.
Årshjulet

Årsmøte

Dokumenter fra årsmøter finner du under «dokumenter» i bunnmenyen.
ERUD årsmøteprotokoll 2016

Historie

Ellingsrud Rytterklubb ble stiftet den 26.10.1972 på Losby Gård i Lørenskog, og het opprinnelig Lørenskog Rytterklubb. På slutten av 70-tallet begynte klubben å se seg om etter et nytt tilholdssted som kunne dekke de etter hvert økende kravene til fasiliteter, da det ble klart at det ikke var rom for dette på Losby.

For å gjøre en lang historie kort; høsten 1980 var flytting av klubbens hovedsete til Ellingsrud Gård et faktum, og det ble på ekstraordinært årsmøte samme år besluttet å endre klubbens navn til Ellingsrud Rytterklubb.

Ellingsrud sokner til Alna bydel; en av Oslo’s mest folkerike bydeler. Mange av bydelens unge innbyggere søker til vår stall, hvor flere opp igjennom årene har gjort verdifulle erfaringer med hensyn til det å ta ansvar og ta vare på verdier. Vi vet at mange foreldre setter stor pris på det arbeidet som gjøres i rideklubben ved at deres barn/unge kan tilbringe mye av sin fritid på Ellingsrud Ridesenter.

Medlemsmassen teller pt 190. Vi er først og fremst en konkurranseklubb med mange aktive ryttere som regjerer på premielistene innen alle ridesportens disipliner, både på internasjonale, nasjonale og regionale stevner. Noen av landets beste ryttere er medlemmer av Ellingsrud Rytterklubb, med deltagelser både i VM, EM, Nordisk og NM innen disiplinene dressur og feltritt.

Nivået er med andre ord både spisset mot toppen, samtidig som ridning som bredde-idrett blir ivaretatt.